Agenda item

Atal hunanladdiad – y wybodaeth ddiweddaraf

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y cynlluniau ar gyfer ei ymchwiliad i atal hunanladdiad a chytunodd i wahodd rhanddeiliaid i ddod i sesiynau tystiolaeth lafar.

 

Dogfennau ategol: