Agenda item

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 8

Consortia Addysg Rhanbarthol

 

Dr Kevin Palmer, Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru

Anna Brychan, Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwn Canolbarth y De

Betsan O'Connor, Ein Rhanbarth ar Waith

Rhys Howard Hughes, GwE

 

Mae’r wybodaeth ychwanegol a ofynnwyd amdani gan y Pwyllgor ar safonau proffesiynol i lywio’r Ymchwiliad ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon ar gael mewn pecyn atodol ar wahân.  

 

 

            

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Addysg Rhanbarthol.

 

 

Dogfennau ategol: