Agenda item

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

Dogfennau ategol: