Y Pwyllgor Deisebau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deisebau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deisebau

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau gan y Senedd i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a amlinellir yn Rheol Sefydlog 23. Mae’n ystyried pob deiseb dderbyniadwy a gyflwynir i’r Senedd. </OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor bedwar Aelod sy'n dod o'r gwahanol grwpiau plaid sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jack Sargeant AS. </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 1 Tachwedd 2021.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=744&MId=12488&Ver=4</link>

 

<news>Yn dilyn cais y Pwyllgor i symud ei slot cyfarfod, a gytunwyd gan y Pwyllgor Busnes, bydd y Pwyllgor Deisebau bellach yn cwrdd ar brynhawn Llun.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/documents/s118272/Papur%20gan%20y%20Pwyllgor%20Busnes.pdf</link>

 

<news>Yn dilyn etholiad Jack Sargeant AS yn gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mehefin 2021 yn y Cyfarfod Llawn, etholwyd Buffy Williams AS, Joel James AS a Luke Fletcher MS yn aelodau o'r Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2021.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12322&Ver=4</link>

 

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry></inquiry><link></link>