Y Pwyllgor Busnes

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Busnes.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Busnes

<OpeningPara>Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu Busnes y Senedd. Dyma’r unig Bwyllgor y disgrifir ei swyddogaethau a’i gylch gwaith yn y Rheolau Sefydlog. Ei waith yw "hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon", fel y nodir yn Rheol Sefydlog 11.1.</OpeningPara>

<OpeningPara>Y Llywydd sy’n cadeirio’r cyfarfodydd, a bydd y Trefnydd a rheolwr busnes o bob un o’r grwpiau gwleidyddol eraill a gynrychiolir yn y Senedd hefyd yn bresennol.<OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cynigodd y Pwyllgor deitlau a chylchoedd gorchwyl pwyllgorau’r Senedd, a gytunwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021 (PDF, 85kb)</news><link>https://senedd.cymru/media/q2inpcw1/cr-ld14398-w.pdf</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Canllaw i fusnes cynnar y Cyfarfod Llawn ar ôl etholiad mis Mai 2021</inquiry><link>https://senedd.wales/media/cvxfez1y/guide-to-early-plenary-business-2021_cy.pdf</link>

 

Adroddiadau’r Pwyllgor Busnes

 

·         Cynigion i newid y Rheolau Sefydlog

·         Amserlenni ar gyfer Biliau

·         Amserlenni ar gyfer Cydsyniad Deddfwriaethol Memoranda

·         Amserlen ar gyfer cyllideb ddrafft y Llywodraeth

·         Portffolios a chyfrifoldebau’r pwyllgorau

·         Adroddiadau eraill y Pwyllgor Busnes