Y Pwyllgor Busnes

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Busnes.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Busnes

<OpeningPara>Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu Busnes y Senedd. Dyma’r unig Bwyllgor y disgrifir ei swyddogaethau a’i gylch gwaith yn y Rheolau Sefydlog. Ei waith yw "hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon", fel y nodir yn Rheol Sefydlog 11.1.</OpeningPara>

<OpeningPara>Y Llywydd sy’n cadeirio’r cyfarfodydd, a bydd y Trefnydd a rheolwr busnes o bob un o’r grwpiau gwleidyddol eraill a gynrychiolir yn y Senedd hefyd yn bresennol.<OpeningPara>

 

Newyddion

<news></news><link></link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Canllaw i fusnes cynnar y Cyfarfod Llawn ar ôl etholiad mis Mai 2021</inquiry><link>https://senedd.wales/media/cvxfez1y/guide-to-early-plenary-business-2021_cy.pdf</link>