Y Pwyllgor Busnes

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Busnes.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Busnes

To<OpeningPara>Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu Busnes y Senedd. Dyma’r unig Bwyllgor y disgrifir ei swyddogaethau a’i gylch gwaith yn y Rheolau Sefydlog. Ei waith yw "hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon", fel y nodir yn Rheol Sefydlog 11.1.</OpeningPara>

<OpeningPara>Y Llywydd sy’n cadeirio’r cyfarfodydd, a bydd y Trefnydd a rheolwr busnes o bob un o’r grwpiau gwleidyddol eraill a gynrychiolir yn y Senedd hefyd yn bresennol.<OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Ar 24 Ionawr 2024, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar ddiwygio Rheolau Sefydlog yn ymwneud â'i adolygiad cyfyngedig o weithdrefnau'r Bil Cydgrynhoi. Cytunwyd y newidiadau arfaethedig yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 31 Ionawr 2024.</news><<link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42734&Opt=0</link>

<news>Ar 20 Medi 2023, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar ddiwygio’r Rheolau Sefydlog sy’n ymwneud â gwneud offerynnau statudol ar ôl ymadael â'r UE. Cytunwyd y newidiadau arfaethedig yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 27 Medi 2023.</news><<link>https://senedd.cymru/media/1y1n1hqd/cr-ld16042-w.pdf</link>

<news>Ar 5 Gorffennaf 2023, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar newid Rheolau Sefydlog yn ymwneud â’r Pwyllgor Diben Arbennig ar gyfer Cymru ar Ymchwiliad Covid-19.</news><link>https://senedd.cymru/media/qdup0421/gen-ld15933-w.pdf</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Adolygiad cyfyngedig o weithdrefnau Biliau Cydgrynhoi</inquiry><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42734&Opt=0</link>

<inquiry>Diwygio'r Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40064</link>

<inquiry>Adolygiad ar Pleidleisio drwy Ddirprwy</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40338&Opt=0</link>

<inquiry>Adolygiad o Reol Sefydlog 34 a chyfranogiad o bell</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39593&Opt=0&AIID=73788</link>

 

Lincs defnyddiol yn ymwneud â’r  Pwyllgor Busnes