Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Adroddiad y Pwyllgor:

Diwygio’r Senedd: Y camau nesaf (PDF, 5MB)

Crynodeb o’r argymhellion (PDF, 113KB)

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDiwygio

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 18 Medi 2019 i archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Cafodd y Pwyllgor ei ddiddymu’n dilyn dadl yn ar ei adroddiad ar 7 Hydref 2020.

 

Cynigiodd y Llywydd y dylid sefydlu'r Pwyllgor yn dilyn penderfyniad Comisiwn y Senedd ym mis Mehefin 2019 i beidio â chyflwyno deddfwriaeth yn ystod y tymor hwn mewn perthynas â Cham 2 o Raglen Diwygio'r Senedd.

 

Amcanion strategol

Nod y Pwyllgor oedd i:

  • gydgrynhoi’r sylfaen dystiolaeth bresennol ac ychwanegu ati,
  • hysbysu’r cyhoedd ac ymgysylltu â nhw, ac
  • amlinellu trywydd ar gyfer diwygio, a hynny er mwyn llywio ystyriaeth y pleidiau gwleidyddol o'u safbwyntiau polisi a'u maniffestos ar gyfer etholiad y Senedd yn 2021.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau wedi’u cwblhau

 

Lincs cyflym

 

Adran-Aelodau

 

<OpeningPara>Cafodd y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl ar ei adroddiad ar ddydd Mercher, 7 Hydref 2020.</OpeningPara>

<OpeningPara>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf ym mis Medi 2020. Hefyd, cyhoeddodd grynodeb o'i argymhellion.</OpeningPara>

<news>Cafodd y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl ar ei adroddiad ar ddydd Mercher, 7 Hydref 2020.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6593&Ver=4</link>

<news>Ar 5 Hydref 2020, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Llywydd i gynnig rhai myfyrdodau ar sefydlu pwyllgorau ‘gorchwyl a gorffen’ o dan Reol Sefydlog 16.5</news><link>documents/s105897/Llythyr%20gan%20y%20Cadeirydd%20at%20y%20Llywydd%20Sefydlu%20pwyllgorau%20gorchwyl%20a%20gorffen%20o%20dan%20Reol%20Sefydlog%201.pdf</link>

<news>Cyhoeddwyd adroddiad y Pwyllgor ar ddydd Iau, 10 Medi 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26542</link>