Bwrdd Taliadau (2010 - 2020)

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Bwrdd Taliadau (2010 - 2020).

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Bwrdd Taliadau (2010 - 2020)

Bwrdd annibynnol yw’r Bwrdd Taliadau, a sefydlwyd yn 2010 i edrych ar gyflog a lwfansau Aelodau. Prif swyddogaeth y Bwrdd yw sicrhau bod gan Aelodau’r Senedd (ASs) yr adnoddau cywir i gyflawni’u gwaith yn iawn.

Sefydlwyd y Bwrdd gan Fesur Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2010. Caiff ei gadeirio gan Dr Elizabeth Haywood. Roedd yn un o 108 o argymhellion a wnaed gan y Panel Arolygu Annibynnol ar Gyflog a Lwfansau Aelodau’r Cynulliad yn ei adroddiad ym mis Gorffennaf 2009.

Y newyddion diweddaraf

Cyfarfodydd y Bwrdd Taliadau

Gwaith cyfredol

Gwaith a gyflawnwyd gan y Bwrdd Taliadau

Cyhoeddiadau

Gallwch gysylltu â ni ar taliadau@senedd.cymru neu Drydar @TaliadauAS.

Ffeithiau