Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

<OpeningPara>Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi’i sefydlu gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys y Gymraeg, diwylliant; y celfyddydau; diwydiannau creadigol; yr amgylchedd hanesyddol; cyfathrebu, darlledu; y cyfryngau, chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r pleidiau gwahanol a gynrychiolir yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Delyth Jewell AS.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 8 Rhagfyr 2021</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=742&MId=12510&Ver=4</link>

 

<news>Cafodd Delyth Jewell AS ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Mehefin 2021</news>

 

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37735&Opt=0</link>

 

<inquiry>Ymchwiliad undydd i Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38207&Opt=0</link>

 

<inquiry>Ymchwiliad undydd i ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37879</link>

 

<inquiry>Ymchwiliad undydd i chwaraeon</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38200</link>

 

<inquiry>Ymchwiliad undydd i'r diwydiannau celfyddydol a chreadigol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38210</link>