Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

<OpeningPara>Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wedi'i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys busnes, datblygu economaidd, sgiliau, masnach ryngwladol, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd wedi’u cynrychioli yn y Senedd, a chaiff ei gadeirio gan Paul Davies AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cwrdd ddydd Iau 9 Rhagfyr 2021.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=738&MId=12511&Ver=4</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi'r Flaenraglen Waith ar gyfer Hydref 2021 i Wanwyn 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37432</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi.</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38265</link>

 

<inquiry>Rheoliadau Llygredd Amaethyddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37786</link>

 

<inquiry>Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37740</link>