Pwyllgor y Llywydd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor y Llywydd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor y Llywydd

<OpeningPara>Mae Pwyllgor y Llywydd yn craffu ar amcangyfrifon ariannol a chynllun pum mlynedd y Comisiwn Etholiadaol yn ymwneud â’r modd y mae’n cyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru. David Rees AS, y Dirprwy Lywydd y Cadeirydd y Pwyllgor. Mae hefyd yn cynnwys Cadeirydd Pwyllgor Cyllid y Senedd ac un aelod o bob un o’r grwpiau gwleidyddol sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd. Isod, cewch ragor o wybodaeth am y Pwyllgor, ynghyd â rhestr lawn o’r meysydd y mae’n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cyhoeddwyd y Pwyllgor ei adroddiad ‘Craffu ar amcangyfrif ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2023/24’</news><link>/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40094</link>

<news>Cynhelir cyfarfod dwethaf y Pwyllgor ddydd Llun 9 Tachwedd 2022</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=775&MId=13116</link>

<news>Cyhoeddwyd y Pwyllgor ei adroddiad ‘Craffu ar amcangyfrif ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2022-23 a’i gynllun pum mlynedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2022-23 a 2026-27, ac adroddiad blynyddol 2020-21’.</news><link>/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37952</link>

<news>Cynhelir cyfarfod dwethaf y Pwyllgor ddydd Llun 18 Hydref 2021</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=775&MId=12557</link>

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 14 Gorfennaf 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12324&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2023/24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40094</link>