Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2022.</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=734</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Gwaith craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru, ar 22 Tachwedd 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39929</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Craffu Blynyddol ar Waith Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, ar 22 Tachwedd 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39930</link>

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39930</link>

<inquiry>Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2021-22 a'r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39929</link>

<inquiry>Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39928</link>

<inquiry>Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39085</link>

<inquiry>Trefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38881</link>