Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

<OpeningPara> </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 25 Chwefror</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=11103&Ver=4</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei ymateb i adroddiad y Pwyllgor Clyw fy nghân: ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw– 4 Chwefror</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25243</link>

<news>Ysgrifennodd y Pwyllgor at Llywodraeth Cymru ynglŷn a’r cyllideb ddrafft 2021-2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28778</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg – 15 Ionawr 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27996</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Waith pellach ar effaith COVID-19 ar y celfyddydau  – 22 Rhagfyr 2020</news><link>https://senedd.wales/laid documents/cr-ld13874/cr-ld13874-w.pdf</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Clyw fy nghân:ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw  – 18 Rhagfyr 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25243</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar yr Effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg – 1 Rhagfyr 2020</news><link>https://senedd.wales/laid documents/cr-ld13874/cr-ld13874-w.pdf</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Effaith yr achosion COVID-19 ar y diwydiannau creadigol – 6 Tachwedd 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27996</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=404</link>

<inquiry>Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=397</link>

<inquiry>Datganoli darlledu</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26660</link>

<inquiry>Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25243</link>

<inquiry>Y Gymraeg yn y byd digidol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27965</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=445</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15157</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15123</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15144</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15167</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDGCh<link>https://twitter.com/SeneddDGCh</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.