Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

<OpeningPara>Mae Cyfarfod Llawn y Bumed Senedd wedi ei ddiddymu.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mynychir y Cyfarfod Llawn gan holl Aelodau’r Senedd. Y Cyfarfod Llawn yw un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Senedd i gyfrif, deddfu i Gymru a chynrychioli eu hetholwyr. </OpeningPara>

 

Cynhelir y Cyfarfod Llawn yn y Siambr bob prynhawn dydd Mawrth a dydd Mercher. Fel arfer mae’r Cyfarfod Llawn yn cychwyn am 13.30. Cynhelir pob Cyfarfod Llawn yn gyhoeddus.

 

Canllaw cyflym - Beth yw’r Cyfarfod Llawn?

 

Trawsgrifiadau

Gweld Cofnod y Trafodion

 

Busnes Blaenorol y Senedd