Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Siân Phipps  Deputy Clerk: Sarah Bartlett

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC a David Rees AC ac roedd Vaughan Gething AC yn dirprwyo ar ei ran.

 

(13.15 - 14.00)

2.

Ymchwiliad i gysylltedd rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru - sesiwn dystiolaeth

Maes Awyr Caerdydd

Papur 1

Steve Hodgetts, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Masnach

Catrin Elis, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd Steve Hodgetts a Catrin Elis o Faes Awyr Caerdydd. Bu’r Aelodau yn holi’r tystion.

(14.00 - 14.45)

3.

Ymchwiliad i gysylltedd rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru - sesiwn dystiolaeth

Flybe

Papur 2

Niall Duffy, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Materion Cyhoeddus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd Niall Duffy o Flybe. Bu’r Aelodau yn holi’r tystion.

 

Cytunodd Flybe i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am y ffordd amlasiantaethol a gaiff ei defnyddio gan Finnair i ddatblygu llwybrau o fewn y Ffindir.

Trawsgrifiad