Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 23/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-10.45)

2.

Cerbydau hunan-yrru - Awtomeiddio ac Economi Cymru

William Sachiti, Prif Swyddog Gweithredol, Academy of Robotics

Dr Wolfgang Schuster, Cyfarwyddwr technegol, Atkins - Aelod o Grŵp SNC-Lavalin

Dr Paul Nieuwenhuis, Uwch-ddarlithydd mewn Logisteg a Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd William Sachiti, Dr Wolfgang Schuster a Dr Paul Nieuwenhuis gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.45-11.15)

4.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch Amaethyddiaeth Fanwl

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr drafft.