Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/01/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS a Suzy Davies AS

1.2 Dirprwyodd Jack Sargeant AS ar ran Joyce Watson AS

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant

(09.45-10.45)

2.

Gweithio o bell: Y Goblygiadau i Gymru - y gweithlu a chydraddoldeb

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, Cyngres yr Undebau Llafur Cymru

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Yr Athro Abigail Marks, Prifysgol Newcastle

Cofnodion:

2.1 Atebodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngres Undebau Llafur Cymru, Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg a'r Athro Abigail Marks, Prifysgol Newcastle gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Cerys Furlong i ddarparu rhagor o fanylion  am y derminoleg a'r gwahaniaeth rhwng gweithio’n hyblyg, gweithio’n ystwyth, gweithio o bell a gweithio gwasgaredig.

(10.55-11.25)

3.

Gweithio o bell: Y goblygiadau i Gymru - tystiolaeth ryngwladol

Antti Närhinen, Cynghorydd Gweinidogol, y Weinyddiaeth Materion Economaidd a Chyflogaeth, Llywodraeth y Ffindir

Marianne Keyriläinen, Cynghorydd Gweinidogol, y Weinyddiaeth Materion Economaidd a Chyflogaeth, Llywodraeth y Ffindir

Cofnodion:

3.1 Atebodd Antti Närhinen, Cynghorydd Gweinidogol, Gweinyddiaeth Materion Economaidd a Chyflogaeth Llywodraeth y Ffindir a Marianne Keyriläinen, Cynghorydd Gweinidogol, Gweinyddiaeth Materion Economaidd a Chyflogaeth Llywodraeth y Ffindir gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

(11.30-12.10)

4.

Gweithio o bell: Y goblygiadau i Gymru - tystiolaeth ryngwladol

Yr Athro Kirsimarja Blomqvist, Prifysgol LUT, Y Ffindir

Dr Noortje M Wiezer, Sefydliad Ymchwil Wyddonol Gymhwysol yr Iseldiroedd

Cofnodion:

4.1 Atebodd yr Athro Kirsimarja Blomqvist, Prifysgol LUT, y Ffindir a Dr Noortje M Wiezer, Sefydliad Ymchwil Wyddonol Gymhwysol yr Iseldiroedd gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.2 Cytunodd Dr Noortje M Wiezer i ddarparu rhagor o fanylion am effeithiau gwahaniaethol ar wahanol grwpiau o bobl.

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.10-12.20)

6.

Preifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.