Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Tom Jackson 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Sesiwn friffio technegol gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru a Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan Shereen Williams MBE, Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu, a Tom Jenkins, Pennaeth Polisi a Rhaglen Comisiwn Ffiniau Cymru a Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.