Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 08/12/2023 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod. Ni chafwyd dirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

 

(10.00 - 11.30)

2.

Yn gynnes â gwala y gaeaf hwn

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Amelia John, Cyfarwyddwr dros dro Cymunedau a Threchu Tlodi.

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio.

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth y Pwyllgor graffu ar waith y Prif Weinidog ar bolisi sy’n ymwneud â ‘yn gynnes â gwala y gaeaf hwn’.

 

(11.40 - 12.40)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - y cytundeb cydweithio

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Rhun ap Iorwerth AS, Arweinydd Plaid Cymru.

Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog.

Rachel Garside-Jones, Cyfarwyddwr y Cytundeb Cydweithio.

Cofnodion:

3.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Prif Weinidog ac arweinydd Plaid Cymru mewn perthynas â’r polisïau yn y cytundeb cydweithio.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth o’r ddwy sesiwn.

 

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

(12.40 - 13.00)

6.

Trafod cyfarfodydd y dyfodol

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal y cyfarfod nesaf yng Nghaerdydd ar 22 Mawrth yn ymwneud â phwnc plant sydd â phrofiad o fod mewn gofal.