Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30 - 10.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(10.00 - 11.30)

2.

Cydraddoldeb a hawliau dynol

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

(11.40 - 12.10)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - y cytundeb cydweithio

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Adam Price AS, Arweinydd Plaid Cymru.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

6.

Trafod cyfarfodydd yn y dyfodol