Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(8.45 - 9.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2023

(9.00 - 9.30)

3.

Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

(9.30 - 9.45)

4.

Teithio a chynhaliaeth ar gyfer Pwyllgorau

(9.35 - 9.45)

5.

Diweddariad rhyngseneddol

(9.45 - 9.55)

6.

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog