Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/03/2023 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

2.

Deisebau newydd

2.1

P-06-1318 Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o'r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

Dogfennau ategol:

2.2

P-06-1319 Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau'r terfyn cyflymder i 20mya

Dogfennau ategol:

2.3

P-06-1322 Dylid ailddyrannu'r £30 miliwn sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i'r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

2.4

P-06-1326 Dylai'r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-06-1312 Helpu i wella ansawdd d?r yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg

Dogfennau ategol:

3.2

P-06-1253 Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.3

P-06-1323 Gofynnwn i Lywodraeth Cymru brynu Neuadd Dewi Sant fel adnodd cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

3.4

P-06-1247 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.

Cylch Gorchwyl - P-06-1307 Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd gan awdurdodau lleol

Dogfennau ategol:

6.

P-06-1326 Dylai'r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru

Dogfennau ategol: