Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

(14.00 - 14.40)

2.

Sesiwn dystiolaeth - (Panel 1) P-06-1247 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru

 

Mark Hooper, Deisebydd

 

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymru Dros Dro  

Cyngres yr Undebau Llafur

 

 

 

Dogfennau ategol:

(14.40 - 14.50)

3.

Deisebau newydd

3.1

P-06-1282 Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

3.2

P-06-1283 Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.3

P-06-1284 Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022.

Dogfennau ategol:

3.4

P-06-1285 Codi'r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

Dogfennau ategol:

(14.50 - 15.00)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

4.1

P-06-1257 Lleihau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo ar ystadau preifat

Dogfennau ategol:

4.2

P-06-1261 Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon.

Dogfennau ategol:

4.3

P-06-1263 Rheoli llygredd sy'n deillio o waith amaethyddol yn y rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren a leolir yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(15.00 - 15.30)

5.

Sesiwn dystiolaeth - (Panel 2) P-06-1247 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru

Joe O'Connor, Prif Swyddog Gweithredol, 4 Day Week Global

 

 

(15.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.

Trafod y dystiolaeth - P-06-1247 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru

8.

Materion allweddol - P-06-1253 Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

Dogfennau ategol: