Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 

(9.35 - 9.40)

2.

Ethol Cadeirydd dros dro yn unol ag Adran 10.2 o'r weithdrefn gwyno

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor y dylid ethol John Griffiths AS yn Gadeirydd dros dro yn unol â pharagraff 10.2 o'r weithdrefn gwyno.

 

(9.40 - 10.25)

3.

Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y newidiadau terfynol i'r Weithdrefn.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y canllawiau i gyd-fynd â'r Weithdrefn, yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

(10.25 - 10.30)

4.

Papurau i'w nodi - Rheolau a’r canllawiau diwygiedig ar ddefnyddio adnoddau’r Senedd

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y rheolau a’r canllawiau diwygiedig ar ddefnyddio adnoddau’r Senedd a chytunodd i ysgrifennu’n ôl at y Prif Weithredwr.