Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30 - 9.35)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(9.35 - 10.00)

2.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

(10.10 - 10.25)

3.

Adroddiad cydymffurfio Grwpiau Trawsbleidiol

(10.00 - 10.10)

4.

Cofrestr Buddiannau'r Aelodau - newid arfaethedig i MS Forms

(10.25 - 10.45)

5.

Ymatebion ymgynghoriad Grwpiau Trawsbleidiol

(10.45 - 11.00)

6.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)