Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 

 

(9.35 - 10.00)

2.

Ystyried adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

 

 

(10.00 - 10.30)

3.

Ystyried adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

3.1 Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

 

(10.30 - 10.45)

4.

Gohebiaeth gan y Llywydd: Cod ar gyfer Aelodau Dynodedig Plaid Cymru sy'n Cymryd Rhan yn y Cytundeb Cydweithio

Cofnodion:

4.1. Ystyriodd y Pwyllgor y llythyr a gofynnodd am gyngor cyfreithiol pellach ar y mater.

 

(10.45 - 11.00)

5.

Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ymateb maes o law.