Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

(09.35 - 11.00)

2.

Ystyried adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

 

(11.00 - 11.15)

3.

Cod ar gyfer Aelodau Dynodedig Plaid Cymru sy'n Cymryd Rhan yn y Cytundeb Cydweithio

Cofnodion:

3.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ofyn am farn y Comisiynydd Safonau.

 

(11.15 - 11.30)

4.

Adolygiad o'r polisi Urddas a Pharch

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i wahodd y Comisiynydd Safonau i gyfarfod i drafod yr adolygiad yn fanylach.