Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/09/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

09.30
5 mins

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.35
25 mins

2.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Dogfennau ategol:

10.00
30 mins

3.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Dogfennau ategol:

10.30
30 mins

4.

Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

Dogfennau ategol: