Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 06/12/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 10.30)
60 mins

2.

Craffu ar Gyngor Celfyddydau Cymru - tymor yr hydref 2023

Dafydd Rhys, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

Maggie Russell, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru

Rebecca Nelson, Cyfarwyddwr (Cyllid a Gwasanaethau Busnes), Cyngor Celfyddydau Cymru

Dogfennau ategol:

(10.30 - 10.40)

Egwyl

(10.40 - 11.40)
60 mins

3.

Craffu ar Amgueddfa Cymru - tymor yr hydref 2023

Jane Richardson, Prif Weithredwr, Amgueddfa Cymru

Kate Eden, Cadeirydd, Amgueddfa Cymru

Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus , Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:

(11.40)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Cefnogaeth yn y dyfodol i Duolingo

Dogfennau ategol:

4.2

Digonolrwydd data o ran y DU a’r UE

Dogfennau ategol:

4.3

Dyfodol newydd ar gyfer darlledu a chyfathrebu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.4

Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Dogfennau ategol:

4.5

Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.6

Honiadau am fwlio yn S4C

Dogfennau ategol:

4.7

Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.8

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:

4.9

Cyngor Celfyddydau Cymru: Adolygiad Buddsoddi

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(11.40 - 11.50)
10 mins

6.

Craffu ar Gyngor Celfyddydau Cymru - tymor yr hydref 2023: trafod y dystiolaeth

(11.50 - 12.00)
10 mins

7.

Craffu ar Amgueddfa Cymru - tymor yr hydref 2023: trafod y dystiolaeth

(12.00 - 12.15)
15 mins

8.

Llinell Gwasanaeth Cymraeg y DU gan HSBC: trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol: