Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.5 Cafwyd ymddiheuriadau gan Heledd Fychan AS a Hefin David AS.

 

(11.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

(11.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00-11.30)

4.

Briff preifat gydag S4C ynglŷn â chwaraeon a darlledu

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan gynrychiolwyr S4C.

 

(11.30-11.40)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth a gafwyd.

 

(11.40-12.00)

6.

Adroddiad Blynyddol: Trafod yr adroddiad drafft (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad drafft a chytuno arno.

 

(12.00-12.10)

7.

Trafod cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad i’r gweithlu creadigol (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Cylch Gorchwyl drafft a chytuno arno.

 

(12.10-12.20)

8.

Paratoadau ar gyfer Cwpan y Byd: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft gyda mân ddiwygiadau a chytuno arni.

 

(12.20-12.30)

9.

Cynigion ymgynghoriad Ofcom ar gyfer Trwydded Weithredu nesaf y BBC: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft a chytuno arni.