Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies AS ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Dirprwyodd Hefin David AS ar ei ran rhwng 09.30 a 10.30 a dirprwyodd Mike Hedges AS rhwng 10.30 a 11.05. Ymunodd Huw Irranca-Davies AS ar gyfer gweddill y cyfarfod o 11.05 ymlaen.

 

(09.15-12.15)

2.

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Julie James AS - y Gweinidog Newid Hinsawdd

Nick Howard, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth – Llywodraeth Cymru

Richard Clark, Pennaeth Ansawdd a Rheoliadau’r Amgylchedd Lleol – Llywodraeth Cymru

Hefin Gill, Cyfreithiwr y Llywodraeth – Llywodraeth Cymru

 

 

Bydd y dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen we’r Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ar 20 Hydref 2022, o dan Reol Sefydlog 26.21, y byddai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adran 1; Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3-23; Teitl Hir

 

Rhestr o Welliannau Wedi'u Didoli

 

Grwpio Gwelliannau

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 25 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Hefin David

 

Delyth Jewell

Jenny Rathbone

 

Llyr Gruffydd

Joyce Watson

 

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Roedd gwelliant 61 yn annerbyniadwy yn unol â Rheol Sefydlog 26.61(iv).

 

Gwelliant 62 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Hefin David

 

Delyth Jewell

Jenny Rathbone

 

Llyr Gruffydd

Joyce Watson

 

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 26 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Hefin David

 

Delyth Jewell

Jenny Rathbone

 

Llyr Gruffydd

Joyce Watson

 

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 27 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Hefin David

 

Delyth Jewell

Jenny Rathbone

 

Llyr Gruffydd

Joyce Watson

 

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 63 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Hefin David

 

Delyth Jewell

Jenny Rathbone

 

Llyr Gruffydd

Joyce Watson

 

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 

 

Gwelliant 81 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

 

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Gwrthodwyd gwelliant 81.

 

Gwelliant 82 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Hefin David

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Derbyniwyd gwelliant 82.

 

Gwelliant 83 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Hefin David

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Gwelliant 54 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 55 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Gwelliant 84 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 84.

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 56 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 85 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Derbyniwyd gwelliant 85.

 

Gwelliant 58 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 60 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 60.

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 86 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Derbyniwyd gwelliant 86.

 

Gwelliant 28 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 46.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 29 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 31 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 

Mike Hedges

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 64 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 

Mike Hedges

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Derbyniwyd gwelliant 32 (Janet Finch-Saunders AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 33 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gan fod gwelliant 34 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

 

Cafodd gwelliant 35 (Janet Finch-Saunders AS) ei dynnu yn ôl.

 

Gan fod gwelliant 35 wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 48.

 

Gwelliant 36 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 49.

 

Gwelliant 37 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gan fod gwelliant 37 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 50.

 

Gwelliant 65 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

 

Janet Finch-Saunders

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 65.

 

Gan fod gwelliant 65 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 79.

 

Gwelliant 66 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

 

Janet Finch-Saunders

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 66.

 

Gan fod gwelliant 66 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 80.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 38 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 39 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 67 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 67.

 

 

Gan fod gwelliant 67 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78.

 

Gwelliant 40 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gan fod gwelliant 40 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 51.

 

Gwelliant 41 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

Gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 42 (Janet Finch-Saunders AS).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 43 (Janet Finch-Saunders AS).

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 44 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 45 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gan fod gwelliant 45 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 52.

 

Gwelliant 53 (Janet Finch-Saunders AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Huw Irranca-Davies

 

Jenny Rathbone

 

Joyce Watson

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Delyth Jewell

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 53.

 

 

 

(12.15)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.2

Strategaeth Ddrafft ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd a Gweithredu ar Newid Hinsawdd (2022-2026)

Dogfennau ategol:

3.3

Bil Prisiau Ynni y DU

Dogfennau ategol:

3.4

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

3.5

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

3.6

Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:

3.7

Gorchymyn Newid yn yr Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi eu Targedu) 2022

Dogfennau ategol:

3.8

Y Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif. 3) 2022

Dogfennau ategol:

3.9

Y Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

3.10

Llywodraeth Cymru yn prynu Fferm Gilestone

Dogfennau ategol:

(12.15)

4.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

5.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Aelodau’n trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio.