Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (11:00 - 11:15)

(11:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(11:15-15:00)

2.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Fel y cytunwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar 16 Ionawr 2023 bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau yn y drefn ganlynol:

 

Adrannau 1 i 22; Atodlen 1; Adrannau 23 i 24; Atodlen 2; Adrannau 25 i 49; Teitl Hir.

 

Yn bresennol ar ran Llywodraeth Cymru:

 

Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Neil Buffin, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Cyfreithiol

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr, Partneriaeth Gymdeithasol

Sue Hurrell, Pennaeth Caffael Gwaith Teg

 

 

Dogfennau ategol:

 

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

 

Grwpio Gwelliannau

 

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

*Sylwch y bydd y seibiannau – gan gynnwys egwyl ginio – yn cael eu cynnwys yn y cyfarfod ar adegau priodol gan y Cadeirydd.