Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Anffurfiol, Preifat, O bell 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (13.15 - 13.30)

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

(13:30-14:30)

2.

Cynllunio strategol

Dogfennau ategol: