Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Anffurfiol, Preifat, O bell 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(13:30-14:30)

2.

Cynllunio strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwnaeth yr Aelodau drafod y Flaenraglen Waith a chytuno i gwblhau materion yng nghyfarfod cyntaf tymor yr Hydref ar 12 Medi.