Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/02/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (13.00 – 13.30)

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13:30 - 14:30)

2.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 1

Jonathan Cosson, Cymru Gynnes

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14:30 - 14:45)

(14:45-15:45)

3.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 2

Elliw Llyr, Strategaeth Tai - Cyngor Sir Ynys Môn

Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(15:45)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Sefyllfa'r gyllideb

Dogfennau ategol:

(15:45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Egwyl (15:45 - 16:00)

(16:00 -16:15)

6.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Trafod y dystiolaeth

(16:15-16:45 )

7.

Y flaenraglen waith: trafod y papur cwmpasu

Dogfennau ategol: