Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/03/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2. Cafwyd ymddiheuriadau gan Carolyn Thomas AS.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Diogelwch adeiladau – sesiwn dystiolaeth 1

Mark Thomas – Celestia, Caerdydd; Aelod o’r Welsh Cladiators

Robert Nicholls – Altamar, Abertawe; Sylfaenydd grŵp y Cladiators yn Abertawe ac Aelod o'r Welsh Cladiators

Geoff Spight – Altamar, Abertawe; Aelod o'r Welsh Cladiators

Gareth Wilson – Lesddeiliad, Celestia

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Mark Thomas, Celestia, Caerdydd ac aelod o'r Welsh Cladiators

Robert Nicholls, Altamar, Abertawe - Sylfaenydd grŵp y Cladiators yn Abertawe ac aelod o'r Welsh Cladiators

Geoff Spight, Altamar, Abertawe ac aelod o'r Welsh Cladiators

Gareth Wilson, Lesddeiliad, Celestia

 

2.2. Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad gan Mark Thomas, ac mae’r cyflwyniad i’w weld ar Senedd.tv.

 

(10.45 - 11.45)

3.

Diogelwch adeiladau – sesiwn dystiolaeth 2

Sarah Rennie – Cyd-sylfaenydd, CLADDAG: Leaseholder Disability Action Group

Georgie Hulme – Cyd-sylfaenydd, CLADDAG: Leaseholder Disability Action Group

Megan Thomas – Anabledd Cymru

 

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Sarah Rennie, Cyd-sylfaenydd, CLADDAG: Leaseholders Disability Action Group

Georgie Hulme, Cyd-sylfaenydd, CLADDAG: Leaseholders Disability Action Group

Megan Thomas, Anabledd Cymru

 

3.2. Darparodd Georgie Hulme glip fideo yn nodi ei phrofiadau, ac mae hwn ar gael i’w weld ar Senedd.tv.

 

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.45 - 12.00)

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.00 - 12.10)

7.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chartrefi i ffoaduriaid o Wcráin.