Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 08/03/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

(09.00 - 10.30)

2.

Yr Hawl i Gael Tai Digonol - sesiwn dystiolaeth 1

Matthew Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru

Ruth Power, Prif Swyddog Gweithredol Shelter Cymru

Alicja Zalesinska, Prif Weithredwr Tai Pawb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Matthew Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru

Ruth Power, Prif Swyddog Gweithredol Shelter Cymru

Alicja Zalesinska, Prif Weithredwr Tai Pawb

 

(10.45 - 11.45)

3.

Yr Hawl i Gael Tai Digonol - sesiwn dystiolaeth 2

Lawrence Newland, Cyfarwyddwr Alma Economics

Maria Liapi, Uwch Economegydd Alma Economics

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Lawrence Newland, Cyfarwyddwr Alma Economics

Maria Liapi, Uwch Economegydd Alma Economics

 

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â'r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â'r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol.

 

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn cysylltiad â materion tai sy'n wynebu rhieni biolegol a'r rhai sy'n gadael gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn cysylltiad â materion tai sy'n wynebu rhieni biolegol a'r rhai sy'n gadael gofal.

 

4.3

Ymateb gan Lywodraeth Cymru i'r adroddiad ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a. Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.45 - 12.00)

6.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.00 - 12.30)

7.

Trafod yr adroddiad drafft ar Gartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.