Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 10.00)

1.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd ar nifer o newidiadau y dylid eu gwneud.

 

2.

Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad i wasanaethau hamdden a llyfrgelloedd yr awdurdodau lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl a chytunodd i wneud newidiadau iddo.

 

2.2. Cafwyd datganiad o fuddiant perthnasol gan Joel James AS fel aelod o Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth.

 

3.

Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad i’r hawl i dai digonol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl cyn cytuno arno.

 

4.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 16 Chwefror 2023 yn unol â Rheol Sefydlog 17.22

Cofnodion:

4.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.