Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (08.45 - 09.00)

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

(09.00 - 10.15)

2.

Sesiwn graffu gyda Gweinidog – Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Egwyl (10.15 - 10.30)

(10.30 - 11.45)

3.

Sesiwn graffu gyda Gweinidog - Y Gweinidog Newid Hinsawdd

(11.45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Ymateb gan Lywodraeth Cymru i'r adroddiad ar yr ymchwiliad i ail gartrefi

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.45 - 12.30)

6.

Ystyried yr adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i asedau cymunedol.