Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

(09.15)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Gohebiaeth gan grŵp Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a gafwyd gan grŵp Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau.

 

2.2

Llythyr gan Gareth Wilson at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch diogelwch adeiladau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gareth Wilson at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch diogelwch adeiladau.

 

(09.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 ac 8

Cofnodion:

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(09.15 - 10.15)

4.

Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd ar nifer o newidiadau.

 

(10.30 - 11.30)

5.

Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 1

Casey Edwards, Cynghorydd Tai Cymunedol, CWMPASS - Canolfan Cydweithredol Cymru

Harry Thompson, Arweinydd Polisi Economaidd, Sefydliad Materion Cymreig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Casey Edwards, Cynghorydd Tai Cymunedol, CWMPASS – Canolfan Cydweithredol Cymru

Harry Thompson, Arweinydd Polisi Economaidd, Sefydliad Materion Cymreig

 

(11.40 - 12.40)

6.

Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 2

Eleri Williams, Swyddog Polisi, yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Geoff Bacon, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo, Cyngor Abertawe

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru

Ben Lloyd, Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

John Rose, Cyfarwyddwr i Gymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Eleri Williams, Swyddog Polisi, yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Geoff Bacon, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo, Cyngor Abertawe

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru

Ben Lloyd, Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

John Rose, Cyfarwyddwr i Gymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

 

(13.30 - 14.30)

7.

Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 3

Tom Chance, Prif Weithredwr, Rhwydwaith Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol

Chris Cowcher, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Sefydliad Plunkett

Paul Edgeworth, Rheolwr Ymgyrchoedd, CAMRA

Natalie Sargent, Rheolwr Datblygu – Cymru, Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo

Richard Harries, Cyfarwyddwr Cyswllt, Sefydliad Astudiaethau Cymunedol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Tom Chance, Prif Weithredwr, Rhwydwaith Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol

Chris Cowcher, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Sefydliad Plunkett

Tom Stainer, Prif Weithredwr, CAMRA

Natalie Sargent, Rheolwr Datblygu – Cymru, Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo

Richard Harries, Cyfarwyddwr Cyswllt, Sefydliad Astudiaethau Cymunedol

 

(14.30 - 14.45)

8.

Ymchwiliad i asedau cymunedol – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5, 6 a 7

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.