Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/10/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 09.10)

1.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch Adeiladu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydynsiad Deddfwriaethol a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i ofyn am wybodaeth bellach. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

 

(09.10 - 09.20)

2.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

(09.20 - 09.30)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad llafar ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

(09.30 - 12.00)

4.

Sesiwn gynllunio strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gynllunio strategol.