Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00-12.30)

1.

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth: digwyddiad anffurfiol i ymgysylltu a rhanddeiliaid (preifat)

Pecyn gwybodaeth i gyfranogwyr

Dogfennau ategol: