Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.00–09.30)

Ar 19 Hydref 2022, cytunodd y Pwyllgor, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix), i wahardd y cyhoedd o bob eitem, ac eithrio eitemau 1 a 2. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.53, bydd y Pwyllgor yn cynnal cyfarfod ar y cyd â'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar gyfer eitemau 1, 2 a 3.

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-11.00)

2.

Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Simon Jones, Cadeirydd, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Helen Thomas, Prif Weithredwr, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Dirprwy Brif Weithredwr, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Rhidian Hurle, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Dogfennau ategol:

(11:00-11:15)

3.

Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru: trafod y dystiolaeth

(11.15-11.30)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Y dull o graffu ar y gyllideb

Papur 2 – Y dull o graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

(11.30-12.15)

5.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: materion allweddol

Papur 3 – Anghydraddoldebau iechyd meddwl: materion allweddol

Papur 4 – Anghydraddoldebau mewn grŵp cynghori ar-lein iechyd meddwl: Cyfarfod dau - Canfyddiadau ymgysylltu

Papur 5 – Ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl: Grŵp ffocws Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol: