Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-11.00)

2.

Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Simon Jones, Cadeirydd, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Helen Thomas, Prif Weithredwr, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Dirprwy Brif Weithredwr, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Rhidian Hurle, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Iechyd a Gofal Digidol Cymru

(11:00-11:15)

3.

Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu er mwyn cael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd.

(11.15-11.30)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Y dull craffu ar y gyllideb

Papur 2 – Y dull o graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o weithredu ar gyfer y gyllideb ddrafft.

(11.30-12.15)

5.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: materion o bwys

Papur 3 – Anghydraddoldebau iechyd meddwl: materion allweddol

Papur 4 – Anghydraddoldebau mewn grŵp cynghori ar-lein iechyd meddwl: Cyfarfod dau - Canfyddiadau ymgysylltu

Papur 5 – Ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl: Grŵp ffocws Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y materion o bwys o ran anghydraddoldebau iechyd meddwl.