Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Nodyn: Preifat - Hybrid 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 23 Medi, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw.

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09:30)

(09.35-10.15)

1.

Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams

Dr Angharad Shaw, Darlithydd, Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth
Dr Simon Williams, Uwch-ddarlithydd ym maes Pobl a Sefydliadau, Prifysgol Abertawe

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Papur 1 - bywgraffiadau’r tystion

Papur 2 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Angharad Shaw

Papur 3 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Simon Williams

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.15-10.20)

(10.20-11.00)

2.

Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan

Yr Athro Gwyneth Davies, Athro Meddygaeth Anadlol ac Ymgynghorydd Anadlol Gwyddor Data Poblogaeth, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
Dr Matt Morgan, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Dwys, Arweinydd Gofal Critigol Oedolion ar gyfer Ymchwil a Datblygu, Uwch-gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

 

 

Papur 4 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Gwyneth Davies

Papur 5 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Matt Morgan

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.00-11.05)

(11.05-11.45)

3.

Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Nicola Gray a'r Athro Mark Llewellyn

Yr Athro Nicola Gray, Athro Seicoleg Glinigol a Fforensig, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Mark Llewellyn, Athro Polisi Iechyd a Gofal, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru

 

 

Papur 6 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Nicola Gray

Papur 7 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Mark Llewellyn

 

Dogfennau ategol:

(11.45-12.00)

4.

Adferiad Covid-19: Trafod y dystiolaeth

(12.00-12.15)

5.

Blaenraglen waith

Papur 8 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol: