Agenda

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(08.50 - 09.00)

Rhag-gyfarfod preifat

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 3, 6, 7 a 8

(09.00 - 09.10)

3.

Absenoldeb disgyblion - canfyddiadau yn dilyn ymgysylltu â rhieni a phobl ifanc

(09.15 - 10.45)

4.

Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 7

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Sian Jones, Pennaeth Cefnogi Cyflawniad a Diogelu, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(10.45)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

(10.45 - 11.00)

Egwyl

(11.00 - 11.15)

6.

Absenoldeb disgyblion - trafod y dystiolaeth

(11.15 - 12.00)

7.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod yr adroddiad drafft

(12.00 - 12.20)

8.

Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - ystyried cwmpas a dull gweithredu