Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 09.30)

1.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022 - 2023 - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ran o'r adroddiad drafft, gyda gweddill yr adroddiad i gael ei drafod o dan eitem 4 yn y cyfarfod.

 

(09.30 - 09.50)

2.

Trafod canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar flaenoriaethau'r Pwyllgor

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ar gasgliadau’r adroddiad.

 

(10.00 - 12.30)

3.

Sesiwn gynllunio strategol y Pwyllgor

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn cynllunio strategol.

 

(12.30 - 12.45)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022 - 2023 - ystyriaeth bellach o'r adroddiad drafft

Cofnodion:

4.1 Parhaodd y Pwyllgor i drafod yr adroddiad drafft. Oherwydd y dyddiad cau ar gyfer adrodd, bydd adroddiad diwygiedig yn cael ei ddosbarthu a'i gytuno'n electronig.

 

(12.45 - 13.00)

5.

Amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau - Trafod ymateb y Pwyllgor

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.