Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:15 - 09:45)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar reoli perygl llifogydd

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 2 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

(09:45)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:45 - 09:50)

4.

Papurau preifat i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau preifat eu nodi.

 

4.1

Llythyrau mewn perthynas ag atebolrwydd y Bwrdd Taliadau

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru ar Faes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

(09:50 - 10:20)

5.

Craffu ar y Comisiynwyr - Ystyried ymatebion ysgrifenedig a'r camau nesaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion ysgrifenedig a phenderfynodd ar y camau nesaf i’w cymryd.

 

(10:20 - 10:40)

6.

Penodiadau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan dîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd ar y gwaith ymgysylltu ar Benodiadau Cyhoeddus.

 

(10:50 - 11:20)

7.

Briff gan Archwilio Cymru: Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Archwilio Cymru ar ‘Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Effeithiolrwydd y Bwrdd’.

 

(11:20 - 11:45)

8.

Briff gan Archwilio Cymru: Cynhwysiant digidol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Archwilio Cymru ar adroddiad Archwilydd Cymru ar Gynhwysiant Digidol.

 

(11:45 - 12:30)

9.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd ar amserlen ar gyfer gwaith yn y dyfodol.