Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2         Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS

 

(09:35 - 10:35)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2021-22 – Sesiwn Dystiolaeth – rhan 1

Dr Andrew Goodall – Ysgrifenydd Parhaol

Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid

Sally-Ann Efstathiou - Dirprwy Gyfarwyddwr Perfformiad a Gweithrediadau Adnoddau Dynol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd yr Aelodau'r tystion ar y gwaith o graffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2021-22.

 

(10:45 - 11:45)

3.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2021-22 – Sesiwn Dystiolaeth – rhan 2

Dr Andrew Goodall – Ysgrifenydd Parhaol

Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid

Sally-Ann Efstathiou - Dirprwy Gyfarwyddwr Perfformiad a Gweithrediadau Adnoddau Dynol

 

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau'r tystion ar y gwaith o graffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2021-22.

 

 

(11:45 - 11:50)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4.1

Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd – Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar y gwaith o graffu ar Gyfrifon 2021-22

Dogfennau ategol:

(11:50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:50 - 12:15)

6.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2021-22 – Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12:15 - 12:35)

7.

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil Caffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Rhif 5 ar y Bil Caffael.

 

(12:35 - 12:55)

8.

Adroddiad Drafft - Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.