Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/10/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:15 - 09:30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Gomisiynu Cartrefi Gofal

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyron mewn perthynas ag archwiliad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar osod amcanion llesiant Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(09:30 - 11:30)

3.

Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru 2020-21

Dr Andrew Goodall – Ysgrifenydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans – Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu, Llywodraeth Cymru

Duncan Hamer - Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r aelodau yn holi Dr Andrew Goodall, Gawain Evans, Peter Kennedy, Tim Moss a Duncan Hamer o Lywodraeth Cymru fel rhan o waith craffu’r Pwyllgor ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru.

 

 

(11:30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod ac Eitem 3 o’r cyfarfod ar 26 Hydref.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 11:50)

5.

Craffu ar Gyfrifon: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:50 - 12:00)

6.

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol - Cynllunio a rheoli gweithlu Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol,

 

(12:00 - 12:15)

7.

Papur cwmpasu - Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar Benodiadau Cyhoeddus.

 

(12:15 - 12:30)

8.

Adfywio Canol Trefi: Adborth ar ymweliadau

Cofnodion:

8.1 Gwrandawodd y Pwyllgor ar adborth ar yr ymweliadau yr wythnos flaenorol fel rhan o'r ymchwiliad i Adfywio Canol Trefi.