Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09:00 - 09:15)

(Rhag-gyfarfod preifat)

(09:15 - 09:20)

1.

Papurau i'w nodi

1.1

Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y Grwp Newid Hinsawdd a Materion Gwldeig ar ddyfodol y Gwasanaeth Awyr Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus rhwng Caerdydd ac Ynys Môn

Dogfennau ategol:

(09.20 - 10.30)

2.

Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn Dystiolaeth gyda Maes Awyr Caerdydd

Spencer Birns – Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

Wayne Harvey – Cadeirydd, Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

(10.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 4

(10.30 - 10.50)

4.

Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn breifat gyda Maes Awyr Caerdydd a Llywodraeth Cymru

(10.50 - 11.00)

(Egwyl)

(11.00 - 12.00)

5.

Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn dystolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Tracey Burke -  Cyfarwyddwr Cyffredinol, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru

Steve Vincent – Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(12.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 7 ac 8

(12.00 - 12.15)

7.

Maes Awyr Caerdydd: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(12.15 - 12.30)

8.

Papur Cwmpasu: Gofal Iechyd Digidol Cymru

Dogfennau ategol: