Agenda

Lleoliad: Sefydliad y Glowyr Llanhiledd, Abertyleri, Blaenau Gwent, NP13 2JT

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30-12.30)

1.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil – Aelodau

Taflen rhanddeiliaid

Rhestr o’r rhai sy’n bresennol

Dogfennau ategol: